Sexmarathi Virtual bots online dating

रात्रीला झोपतांना दिवा मालवत असल्याने पालात अंधार पसरला होता. तिला खरं म्हणजे त्याचा लवडा असा मोठा आणि ताठ असेल याची मुळीच कल्पना नव्हती. तुला जास्तच आठवण आली की येत जा माह्याजवळ.’ तिच्या समोर जेवणाचं भरलेलं ताट होतं पण तिला खाता येत नव्हतं, अशी तिची बिकट परिस्थिती झाली होती.

तिने डोळे उघडून पाहिले तर चंद्र-ताऱ्यांच्या मंद प्रकाशात तिचा मध्या सताड, सरळ-उताणा झोपलेला तिला दिसला. त्याचक्षणी ती भानावर आली अन् हा नवऱ्याचा लवडा नसून मध्याचा असल्याचे तिला उमगले. तिला मध्याचा लवडा नवऱ्यासारखाच मोठा असल्याचे जाणवले.

त्यामुळे गावातील वखवखलेल्या माणसांच्या नजरा तिच्यावर सारख्या रोखलेल्या असत. सारखी नवऱ्याच्या सहवासाची तिला जोरात आठवण होत होती. तिचा पोरगाही आता १५ वर्षाचा झाल्याने वयात आला होता. तिने त्याच्या कानाजवळ तोंड नेऊन हळूच त्याला आवाज दिला. तू माह्या अंगावर हात ठेवल्याने मला जाग आली.’ मधू म्हणाला.

तिचा नवरा असतांना तो तिच्याशी रोजच म्हणाना संभोग करायाचा. त्या प्रसंगाची तिला आठवण झाली की मग तीची कामवासनेने तीव्रतेने तडफड व्हायची. ज्याअर्थी त्याचा लवडा असा टणक आहे, त्याअर्थी पोरगा झोपला नाही, तो जागाच असला पाहिजे असे तिच्या लक्षात आले. समजा आपण पोटुशी राहिलो, तर लोक म्हणतील नवऱ्याशिवाय या बाईच पोट आलं कसं? तरीसुध्दा या वयात मायसोबत झोपायला त्याला लाज वाटत होती.

तो सुध्दा त्याची कंबर वर करुन तिच्या सारखेच खालून दणके मारू लागला. वर तिच्या छातीवरील गरगरीत मोठ्मोठे स्तन आळीपाळीने दाबत होता. पण त्या पालात दोघा माय-लेकाची मात्र हेपाची मोठी धामधूम चालू होती. पोरा-बाळांना घेऊन एवढूशा लहानशा पालात कुठे असं जमते. अशा राजेशाही थाटात त्यांना हेपायला किती मजा वाटत असेल, नाही का? हाताचे ढोपरे खाली टेकवले की, त्याला पण जमीन रुतत होती.’ ‘हो रे पोरा, माही गांड व पाठ पण तुह्या हेपन्याच्या हिसक्याने दुखत होती. ’ त्यांना हे तरी कुठे माहीत आहे की, जुने एक-दोन फाटके लुगडे किवा धोतरं एकमेकाला जोडून शिवली की गोधडी होते म्हणून? त्याच्या सोबतच्या संभोगाने तिची कामतृप्ती झाल्याचे तिच्या चेहर्‍यावर झळकत होते. त्यामुळे त्याची उत्तेजना शिगेला पोहचली व क्षणातच त्याचे वीर्य भकाभक तिच्या पुदित ओतल्या गेले.

ती मनातच हसली आणि त्याच्या लवड्यावर आपली पुदी आणखी दाबत म्हणाली. त्याचा लवडा आता पुर्णपणे तिच्या पुदीत घट्ट बसला होता. ती आपला पुदीदाणा त्याच्या लवड्यावर घासत असल्याचे त्याला जाणवले. त्याने पण तिचे नितंब दोन्ही हाताने धरून घट्ट पकडले होते. हेपता हेपता मस्त ते त्या आरशात पाहत असतील, नाही का? काल मी तुया वर होवून हेपत होतो ना, तेव्हा माह्या टोंगळ्याला खालची जमीन सारखी रुतत होती. हेपतांना तिच्या तोंडून लयबध्द हुंकार बाहेर पडत होते. त्याने तिचे दोन्ही नितंब दोन्ही हाताने धरून तिला थोडे वर स्थिर पकडले व खालून फटाफट तिच्या पुदीला फटके मारत झवू लागला.

Meet and interact LIVE with thousands of free cam girls from around the world.

Make friends, watch amateur videos and participate in LIVE webcam sex chats. त्याचा लवडा लोखंडासारखा कडक होवून ताडताड उसळ्या मारत होता. अचानक तिने खालून धक्का दिला व त्याचा लवडा सरळ तिच्या पुदीत मुळापर्यंत खोल घुसला. तिच्याकडे पैसे आणि नात्यागोत्याचे माणसे पण नव्हते, त्याच्या मरणाची उत्तरक्रिया करायला ! ती अगदी तरुण म्हणजे साधारणतः तीसेक वर्ष वयाची होती. ते दोघेही मायलेक त्या पालात राहात व रात्रीला त्या पालातच. ती कामवासना शमविण्यासाठी पोराजवळ जावे का असा विचार तिच्या डोक्यात चमकून गेला. इकडे तिचा हात त्याच्या लवड्यावर असल्याने त्याचा लवडा झटके मारत आणखी आणखी मोठा आणि कडक होत चालला होता. मी काही म्हणणार नाही.’ बराच वेळपर्यंत ती त्याचा लवडा हाताने हालवत, वर-खाली करत चापलत होती. कारण त्यामुळे गरोदर राहण्याची तिला फार भीती वाटत होती. या प्रकाराने मध्याचं वीर्य झोपेत केव्हातरी पडले ते त्याची चड्डी ओली झाल्यावर त्याला कळले.

Comments are closed.